Korzkwy 30B 63-300 Pleszew 742 22 71, 742 32 34, 601 290 450, 603 522 192 biuro@gizex.com.pl
PROGRAM - CZYSTE POWIETRZE

W ramach tego programu beneficjenci mogą wymienić źródło ciepła a także dodatkowo stolarkę okienną, docieplić budynek... Program jest na lata 2020-2021 r. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Więcej info poniższym linku.

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

W programie tym najpierw beneficjent wydaje własne środki na inwestycję, a potem ubiega się o zwrot kosztów. Kierowany jest do osób fizycznych