Korzkwy 30B 63-300 Pleszew 742 22 71, 742 32 34, 601 290 450, 603 522 192 biuro@gizex.com.pl
PROGRAM - CZYSTE POWIETRZE

W ramach tego programu beneficjenci mogą wymienić źródło ciepła a także dodatkowo stolarkę okienną, docieplić budynek... Program jest na lata 2018-2019 r. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym" - zaznaczył minister Henryk Kowalczyk. Więcej info poniższym linku.

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce/

W programie tym najpierw beneficjent wydaje własne środki na inwestycję, a potem ubiega się o zwrot kosztów. Kierowany jest do osób fizycznych